7 posturi de administrator, scoase la concurs de Consiliu Județean Caraș-Severin! Vezi care sunt condițiile de înscriere!

modelmic ang

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de Autoritate Tutelară a S.C. Aquacaraș S.A organizează în această perioadă concurs pentru ocuparea a 7 posturi de administrator. Persoanele interesate și care îndeplinesc condițiile cerute de reprezentanții forului județean mai au timp să își depună dosarele până pe data de 1 martie. De procesul de selecție se va ocupa o firmă din Ploiești, specializată în recrutarea resurselor umane. 

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România
 • cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit)
 • sunt apți din punct de vedere medical și psihologic
 • au absolvit studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic, economic și/sau juridic, finalizate și atestate cu diplomă de licență sau echivalent
 • nu au fost destituiți(e) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat raportul de serviciu/contractul individual de muncă/contract de mandat pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • nu se află în conflict de interese care să il/o facă incompatibil(ă) cu exercitarea funcției de Administrator al S.C. Aquacaraș S.A.
 • nu au fost condamnați(e) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sanctionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar determina incompatibilitate cu exercitarea funcției;
 • nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • au experiență de minim 10 ani vechime în muncă, din care minimum 5 ani experiență în funcții de conducere/coordonare proiecte de infrastructură urbană, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora sau unități/autorități de implementare, de stat sau din sectorul privat, din domeniul utilitarilor publice, pentru cei cu studii tehnice.
 • au experiență de minim 10 ani vechime în munca, din care minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor, pentru cei cu studii economice/juridice
 • nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016
 • îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Depunerea dosarelor se face la registratura Consiliul Județean Caraș-Severin, până pe data de 01.03.2017, de luni până joi, între orele 09:00 – 16:00 și vineri, între orele 09:00-13:00, cu mențiunea „documentație concurs consiliu de administrație Aquacaraș”. Dosarele de candidatură pot fi transmise și prin poștă sau prin e-mail la adresa [email protected].

Lista documentelor și modelele de formulare și declarații ce vor fi depuse în dosarul de candidatură este disponibilă pe site-ul www.aquacaras.ro și www.cjcs.ro. (secția anunțuri).

Karina TINCUL

Stiri similare

1 Comentariu

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei