În anul centenarului, primarii cărășeni Nicolae Beg și Ilie Boboescu au forțat unirea cu Chișinăul!

modelmic

La Chișinău, în Republica Moldova, s-a desfășurat, în perioada 10 – 13 mai 2018, cea de-a III-a sesiune ordinară a Adunării generale a Consiliului Autorităților Locale din România și din Republica Moldova (CALRRM). Peste 150 de primari din România și Republica Moldova s-au reunit pentru a discuta aspecte ale consolidării procesului de cooperare și schimb de experiență între colectivitățile locale din România și Republica Moldova.

calrrm

La evenimentul care a avut și un caracter aniversar, fiind celebrat Centenarul Marii Uniri din 1918, județul Caraș-Severin a fost reprezentat de primarul comunei Marga, Nicolae Beg și de primarul comunei Coronini, Ilie Boboescu.

Lucrările Adunării generale a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova CALRRM, fondată în anul 2013 între Asociația Comunelor din România (ACoR) și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), s-au desfășurat în Sala de Conferințe a Institutului Muncii în prezența numeroșilor primari de pe ambele maluri ale Prutului. Conducătorii UAT-urilor au avut ocazia de a realiza un schimb de experiență privind bunele practici în dezvoltarea locală și furnizarea unor servicii publice de calitate, dar și pe marginea procesului de descentralizare, modernizare și europenizare.

Încă de la început, CALRRM și-a propus printre alte obiective să susțină înfrățirea între unitățile administrativ-teritoriale din România și cele din Republica Moldova, să sprijine bilateral procesul de descentralizare, consolidare a autonomiei locale și de atingere a standardelor Uniunii Europene, să inițieze un proces complex, constant și permanent de consolidare a mecanismului european de înfrățiri. În acest sens, peste 100 de înfrățiri între unități administrativ-teritoriale din România și Republica Moldova au fost inițiate de la fondarea CALRRM și până în prezent.

primari (2)

Primarul comunei Marga, Nicolae Beg, care este și președintele Asociației Comunelor din Caraș-Severin ACoR, ne-a prezentat principalele puncte înscrise în declarația-apel adoptată în unanimitate la Chișinău, în ziua de 11 mai, semnată de președintele ACoR, Emil Drăghici, și omologul său din Republica Moldova, doamna Tatiana Badan, menită să întărească relațiile dintre România și Republica Moldova

marga

„La Chișinău, unde am trăit momente înălțătoare și unde, alături de colegul meu primar, Ilie Boboescu, ne-am simțit cu adevărat uniți în cuget și simțiri cu frații noștri primari de peste Prut, am realizat o declarație care se constituie și într-un apel față de Guvernul României, față de Guvernul Republicii Moldova, față de oricare alt guvern al Uniunii Europene ori al oricărui alt stat din Europa și din lume, implicit față de Ambasadele din București și Chișinău, față de orice organizație europeană ori extraeuropeană, față de mass-media, față de toți cetățenii care și-au pus încrederea în noi atunci când ne-au votat, că-i putem reprezenta cu cinste oriunde și oricum ne-am afla, ca autorități ori ca cetățeni:
1. colectivitățile locale, democrația locală, autonomia locală, cooperarea descentralizată și autoritățile administrației publice locale constituie pilonii oricărui regim democratic, conștienți că în absența acestora ne situăm în afara cadrului specific european;
2. desăvârșirea unui sistem administrativ bazat pe democrație locală, cooperare descentralizată și autonomia locală este esențială în vederea asigurării pârghiilor specifice autoritățile publice locale pentru dezvoltarea sustenabilă a colectivităților locale și pentru creșterea calității serviciilor publice;
3. convinși de eficiența unei abordări de jos în sus la nivel administrativ susținem guvernanța pe mai multe niveluri, recunoscând, în acest sens, nevoia de a colabora în parteneriat pentru a realiza o coeziune economică, socială și teritorială mai puternică în cele două state. Niciun nivel nu poate face față singur provocărilor cu care se confruntă. Putem soluționa problemele concrete ale cetățenilor numai printr-o mai bună cooperare și prin intermediul proiectelor comune, în vederea abordării provocărilor comune care ne așteaptă;
4. atragem atenția asupra procesului masiv de deznaționalizare ce are loc în satele din Republica Moldova știut fiind faptul că, în pofida vitregiilor istorice, satele/comunele din Republica Moldova au păstrat tot ce era specific poporului român: istoria, tradițiile, limba, cultura și tricolorul;
5. încredințați de importanța colaborării veritabile între nivelul de guvernare central și local în vederea realizării unei legislații eficiente și practice în domeniul administrației publice locale, solicităm întărirea reală a instituției consultării structurilor asociative ale administrației publice locale în procesul legislativ cu impact local;

unire
6. în vederea întăririi legăturilor între cele două state surori, propunem organizarea, cel puțin anual, a unei ședințe comune între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, cu participarea reprezentanților Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova; cu această ocazie să se prezinte public Memorandumul cuprinzând acțiunile concrete întreprinse în scopul reunificării celor două țări-surori; de asemenea solicităm ca Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană să se redefinească drept Reprezentanța Permanentă a României și Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, iar dacă aceasta nu ar fi posibil, în structura ei să existe persoane angajate din partea Republicii Moldova, iar documentele ce se elaborează aici să intre în conștiința tuturor ca fiind documente comune României și Republicii Moldova, înaintate ambelor guverne până când acestea vor FI UNUL ȘI ACELAȘI GUVERN AL ROMÂNIEI;
7. semnalăm necesitatea creării unui fond special de susținere a colectivităților locale din Republica Moldova prin concentrarea finanțărilor europene și românești, cu simplificarea și uniformizarea procedurilor de accesare a fondurilor, respectiv cu realizarea unei gestiuni autonome a acestui fond care să asigure acces egal, apolitic și transparent pentru fiecare colectivitate locală; toate acestea să se realizeze numai prin organisme instituite pe principii paritare, între reprezentanții autorităților administrației publice centrale și cei ai Congresului Autorităților locale din Republica Moldova;
8. pornind de la datoria frățească de sprijin și cooperare, pe principii de reciprocitate, Asociația Comunelor din România va folosi toate pozițiile pe care le deține la nivel internațional în vederea promovării perspectivei europene a Republicii Moldova la nivelul instituțiilor și organizațiilor UE și internaționale;
9. în vederea întăririi colaborării inter-instituționale între autoritățile publice locale de pe cele două maluri ale Prutului susținem instituirea de către Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova a unui program extins de informare și/sau de formare profesională pentru funcționarii din administrația publică locală în vederea schimbului de cunoștințe, experiențe și bune practici;
10. învățând din experiența trecutului considerăm că uniformizarea legislației între cele două state ar putea facilita procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, propunem crearea unui program de corelare/adaptare/ajustare a cadrului legal din domeniul administrației publice locale din Republica Moldova la cel din Romaniei cu participarea experților din România.
Așa să ne ajute Dumnezeu!“

primari

De asemenea, după cum ne-a transmis primarul comunei Marga, Nicolae Beg, a fost modificat cu această ocazie cadrul legal din România în vederea acordării dreptului autorităților locale din România să finanțeze direct proiecte și activități în localitățile înfrățite din Republica Moldova. În prezent, aceste prevederi legale sunt implementate cu succes, fiind realizate zeci de proiecte care îmbunătățesc activitatea autorităților publice și viața colectivităților locale din Republica Moldova.

Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului, locuitori ai satelor și comunelor înfrățite, își fac vizite reciproce, implementează proiecte sociale, culturale etc. Iar acum, primarii din România își doresc să-și ajute omologii din R. Moldova să-și europenizeze localitățile pe care le conduc, inclusiv cu finanțare europeană.

Sergiu TABAN

 

 

 

 

 

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei