Anunț – Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş

modelmic

APEL DE SELECŢIE NR. 1/2019

Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş
anunţă lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente
Măsurii 2/2A – ” Sprijinirea activitatilor agricole”

Data lansării apelului de selecţie: 02.08.2019
Măsura lansată prin apelul de selecţie: Măsurii 2/2A – ” Sprijinirea activitatilor agricole”

Beneficiari eligibili:
a) Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
b) Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
c) Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
d) Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
e) Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
f) Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
g) Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
h) Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
i) Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
j) Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
k) Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările şi completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
l) Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
m) Grup de producători (Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.
Fondul disponibil pentru măsură: 200.000 EUR

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 5.000 – 50.000 euro/proiect.

Ponderea maximă a intensităţii sprijinului va fi stabilită astfel:
50% din valoarea sprijinului, care poate creşte cu 20% pentru fiecare punct de mai jos, cu condiţia ca ajutorul maxim combinat să nu depăşească 90% pentru beneficiarii care se încadrează în cel puţin una din situaţiile de mai jos:
a) fermierii tineri aşa cum sunt definiţi de Reg.(UE) nr.1305/2013 la art. (2) sau cei care s-au stabilit cu cinci ani înainte de solicitarea sprijinului, în conformitate cu anexa II a Reg.(UE) nr.1305/2013
b) investiţii colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate constituite în conformitate cu art.35 din Reg.(UE) nr.1305/2013.
c) investiţii legate de operaţiunile prevăzute la art.28 şi art.29 din Reg.(UE) nr.1305/2013;
d) investiţii în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale şi cu alte constrângeri specifice, menţionate la art. 32 din Reg.(UE) nr.1305/2013;
Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:
Data limită de primire a proiectelor este: 02.09.2019, ora 14:00 sau pana la depunerea proiectelor in valoare de 110% din suma alocata, dar nu mai devreme de 5 zile lucratoare de la deschiderea sesiunii. In cazul in care valoarea proiectelor depuse este de cel putin 110% din valoarea alocarii financiare totale a masurii respective, sesiunea de depunere a proiectelor va fi inchisa, dar nu inainte de 5 zile si mai tarziu de 30 de zile de la data lansarii apelului de selecţie. In cazul in care in aceeasi zi lucratoare se depun mai multe proiecte ale caror valori insumate cu celelalte depuse in cadrul aceleiasi masuri depasesc 110% valoarea totala alocata masurii respective, se vor inregistra si vor trece in etapa de evaluare si selectie, chiar daca valoarea totala a tuturor proiectelor depuse in cadrul masurii respective depaseste plafonul de 110% din valoarea alocata masurii.

Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la punctul de lucru GAL Caras-Timis, Resita, Str. Fagarasului bl.29 Sc. C, parter. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 10:00 – 14:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor.
Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura ” Sprijiniiirea activitatilor agricole”- M2/2A şi în Apelul de selecţie M2/2A- varianta complexă, elaborate de Asociaţia GAL Caraş-Timiş, disponibile la sediul administrativ si la punctul de lucru al GAL în versiune pe pesuport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.gal-caras-timis.ro.

Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare la sediul administrative al Asociaţiei GAL Caraş-Timiş comuna Ezeris, Sat Soceni nr. 284A, judeţul Caraş- Severin, si la punctul de lucru in Resita, Str. Fagarasului bl.29 Sc. C, parter, prin corespondenţă electronică la adresa contact@gal-caras-timis.ro. sau prin telefon: 0355/405625, 0771581500

Stiri similare

1 Comentariu

  1. Pingback: GAL CARAS-TIMIS

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei