ANUNŢ LICITAŢIE

   anunt

 1. Informaţii generale privind concedentul: Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, email:[email protected], persoană contact Bîrsanu Adela;
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Vânzarea imobilului pe 4 loturi: lotul I reprezintă cotă parte de 22,75% din întregul imobil în suprafaţă de 217,16 mp, lotul II reprezintă cotă parte de 27,24% din întreg imobilul în suprafaţă de 260,03 mp, lotul III reprezintă cotă parte de 27,76% din întreg imobilul în suprafaţă de 217,27 mp, lotul IV reprezintă cotă parte de 27,24% din întreg imobilul în suprafaţă de 260,03 mp, aparţinând domeniului privat, conform H.C.L. nr. 314/24.09.2020 şi O.U.G. 57/2019;
 3.   Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
 • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentele de atribuire se pot ridica de la Municipiul Reşiţa-,,Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa’’.
 • Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : Municipiul Reşiţa-,, Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa’’ , cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.
 • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.
 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.10.2020, ora 13.

 

 1. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, unul exterior şi unul interior.

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 02.11.2020, ora 14.

4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş- Severin, Registratură.

 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 

 1. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe,în data de 03.11.2020, ora 12.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei - Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email: [email protected].
 3. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării: 09.2020.

 

PRIMAR

 POPA IOAN

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei