ANUNŢ LICITAŢIE

anunt

Privind concesionarea a două parcele de teren (nr. 44 în suprafață de 2.137 mp şi nr. 45 în suprafață de 2.795 mp) situate Zona Industrială Aglomerator, Reșița

 

1. Informații generale privind concedentul: Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1, Judeţul Caraş – Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea parcelelor de teren nr. 44 în suprafață de 2.137 mp şi parcela nr. 45 parcelă în suprafață de 2.795 mp, situate în Reșița, Zona Industrială Aglomerator – Valea Țerovei, aparținând domeniului public, conform H.C.L. nr. 113/20.03.2020 și O.U.G. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se pot ridica de la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8 :00-13 :00.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.02.2021, ora 13:00.

4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, unul exterior şi unul interior.
4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 15.02.2021, ora 14:00.
4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş Severin, Registratură.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe,în data de 16.02.2021, ora 13.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- [email protected]

7. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării: 25.01.2021.
PRIMAR
POPA IOAN

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei