Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice – Primăria Sasca Montană

 

anunt

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Consiliul Local Sasca Montană, Comuna Sasca Montană, strada 1 Decembrie 1918 nr. 375, județul Caraș-Severin, telefon/fax: 0255/576565, 0255/576514, e-mail: [email protected], cod fiscal: 3227190.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Pășune comunală,  în suprafață totală de 24 hectare, situate în Blocul Fizic: 97-24 ha, ce aparține domeniului public al Consiliului Local Sasca Montană, județul Caraș-Severin, conform HCL 21/29.03.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat;

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei comunei Sasca Montană, strada 1 Decembrie 1918, nr. 375, județul Caraș-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

40 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Sasca Montană.

3.4. Data limită privind solicitarea clarificărilor: 13.04.2021, ora 14:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

21.04.2021 ora 12:00;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria comunei Sasca Montană, Compartimentul Secretariat, strada 1 Decembrie 1918 nr. 375, județul Caraș-Severin.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

  1. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:

22.04.2021 ora 12.00, Primăria comunei Sasca Montană, strada 1 Decembrie 1918 nr. 375, județul Caraș-Severin.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția de Contencios Administrativ a Judecătoriei Oravița, Oravița, Piața Revoluției nr. 2, județul Caraș-Severin, tel. 0255/571954, fax 0255/571964, e-mail [email protected]

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30.03.2021.

 

 

 

 

 

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei