Anunţ licitaţie pentru vânzare imobilului înscris în C.f. cu nr.34600

anunt
1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Doclin, prin Consiliul Local Doclin, cu sediul în Doclin, nr. 1, tel./fax 0255527001, cod fiscal 3227769, e-mail [email protected]

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut : Terenul pentru construcţii, în suprafaţă de 500 mp, situat în Com. Doclin, Sat Tirol, nr.fn, înscris în C.f. cu nr.34600 al UAT Doclin, nr.top 34600, imobil aparţinând domeniului privat al comunei Doclin Conform HCL Doclin, nr.1/29.01.2021, temeiului legal: O.U.G. 57/2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Administrație Publică Locală

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei comunei Doclin, județul Caraș – Severin, loc. Doclin, nr. 1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 10.03.2021, ora 09.00.

4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18.03.2021, ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Doclin, loc. Doclin, nr. 1, judeţul Caraş – Severin.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.03.2021 ora 11.00, Primăria comunei Doclin, județul Caraș – Severin, loc. Doclin, nr.1

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș – Severin, Reșița, Strada Horea nr. 2-4, tel. 0255213304, fax 0255211554, e-mail [email protected]t.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:24.02.2021

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei