Anunț negociere directă – Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat

 

modelmic

1. Informaţii generale privind concedentul:
Municipiul Reşiţa, prin « Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa », cu sediul in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
Concesionarea parcelelor de teren nr. 3 şi 4 cu suprafaţa totală de 4899 mp. situate în Reşiţa, Zona Industrială Aglomerator – Valea Ţerovei, aparţinând domeniului public.

3. Informaţii privind documentaţia de negociere directă
Achiziționarea caietului de sarcini, achitarea taxei de participare și garanția.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de negociere directă.
Documentele pentru negocierea directă se pot procura de la sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), Camera 3344, Judeţul Caraş-Severin.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de negociere directă.
Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3344, Judeţul Caraş-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.
Documentele pentru negocierea directă se pot procura la preţul de 600 lei începând cu data de 13.05.2019, zilnic între orele 10-14, de la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa », cu sediul in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), Camera 3344, Judeţul Caraş Severin.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.05.2019, până la ora 16.

4. Informaţii privind ofertele
La sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa au fost depuse două solicitări în vederea concesionării unei parcele de teren.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.05.2019, până la ora 14.

4.2 Adresa la care se depun ofertele: Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş Severin, Registratură.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare.

5. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Negocierea Directă va avea loc în data de 23.05.2019, ora 13, la Sediul Primăriei Municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- cosmin.didu@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de Negociere Directă către instituţiile abilitate în vederea publicării:
– 08.05.2019.

PRIMAR
POPA IOAN

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei