Consilierii județeni din Caraș-Severin, convocați în ședință ordinară, pe 30 august!

cJ30aug

D I S P O Z I Ţ I E  de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 30 august 2017

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

 Art.1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară,  pentru data de 30.08.2017, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bălean Marius-Mihai.

2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pârvulescu Petru.

3.Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.129/30.06.2016 de constituire a Consiliului Județean Caraș-Severin, modificată.

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.133/30.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Caraș-Severin cu modificările și completările ulterioare.

 1. Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean nr.11/20.01.2017 privind  utilizarea excedentului bugetului local al Județului Caras-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, pentru finanțarea  cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017, modificată și completată.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu  al Județului  Caraş-Severin,pe anul 2017
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.56/23.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caras-Severin si a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea  Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2017,modificata si completata
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caras-Severin nr.58/23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, instituţie de sub autoritatea  Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2017.
 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Caras Severin, prin Consiliul Județean Caraș Severin, a dreptului de preemptiune la vănzarea imobilului ‘’Casă de raport, azi locuințe și birouri”, situate în municipiul Reșița, str. Laminoarelor nr.5, județul Caraș Severin.

10.Proiect de hotărâre  pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.142/27.07.2017 privind  aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.145/27.07.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.123/22.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin, a Regulamentelor de organizare si funcționare ale structurilor rezidențiale fara personalitate juridica din cadrul Directiei, precum si a Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale cu personalitate juridica din subordinea Direcției.

13.Proiect de hotărâre pentru  modificarea și completarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 147/27.08.2015.

14.Proiect de hotarare pentru aprobarea componentei nominale si a Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Comisiei pentru Protectia Copilului Caras Severin.                       

15.Proiect de hotarare pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.88/2004 privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C.” AQUACARAS” S.A, cu modificările și completările ulterioare.

16.Proiect de hotarare pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Caraș-Severin nr.153/01.08.2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului Județean Caraș-Severin in Adunarea Generală a Acționarilor  la  de la S.C. ”Fabrica de Produse Lactate” S.A. Oravita.

17.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.35/2007  privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C.” Ecologica Văliug”SRL, cu modificările și completările ulterioare.

18.Proiect de hotarare privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.106/2013 privind aprobarea participarii Judetului Caraș-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea  ”Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară Banatul Alpin Semenic”, cu modificările și completările ulterioare.

19.Proiect de hotarare pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin   nr.165/01.08.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special din județul Caraș- Severin.

20.Aducerea la cunoștință publică, potrivit prevederilor art. 33 alin (1) din Legea nr. 94/1992 privind oraganizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, si ale pct. 180 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de  Conturi, precum si  valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, aprobat prin  Hotararea plenului Curții de Conturi a României nr. 155/2014, a Raportului de audit financiar nr.11768 din 30.06.2017 și a  Deciziei nr.23/2017 emisă,  de către directorul Camerei de Conturi Caraș-Severin, în urma acțiunii de verificare “ Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Teritoriale a Județului Caraș-Severin

21.Informare  privind oportunitatea propunerii spre finanțare POR a  tronsonului DJ 608 Plugova –Crușovăț.

22. Întrebări. Interpelări

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administratie Publica Locala, Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

           

P. P R E Ş E D I N T E,

Flavius Nedelcea

VICEPREȘEDINTE

 

Distribuie pe:

Stiri similare

1 Comentariu

 1. MANofBANAT

  Sa dea bunul Dumnezeu ca cei din conducerea CJ-CS sa mareasca salariile din aparatul propriu si din directiile subordonate la nivelul salariilaor din alte CJ din tara, pentru ca sefii CJ-CS cer doar implicare si responsabilitate dar, nu ofera implicare si resposabilitate. Aceasta crestere de salarii se poate face la rectificarea bugetara a guvernului din septembrie, la capitolul “salariile bugetarilor”. Se asteapta ca in acest sens sa se implice si parlamentarii Caras-Severinului, in general si in special, parlamentarii PSD ai judetului nostru.

  Raspunde

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei