D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 28 mai 2020

cjcs

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 178 alin.(1), 179 alin.(2) lit.a)  şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ, modificat și completat ,

 

D I S P U N:

 Art.1.(1)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 28.05. 2020, ora 12.00, în Sala de şedinţeSorin Frunzăverde”, situată la etajul I  al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală și pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:

–  Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;

–  Președintelui  și vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin;

–  Consilierilor județeni ;

–  Secretarului  general al județului.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Silviu HURDUZEU

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL  AL  JUDEȚULUI,

Darian CIOBANU

 

Nr.261

Data:21.05.2020

 

 

NOTĂ:

1.Prezenta dispoziție  s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro)  la secțiunea Anunțuri, în data de­­­­­­­­­­­­­­­­­­  22.05.2020;

  1. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni   în format electronic prin  intermediul poștei electronice.
  2. Aleșii județeni pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris.Amendamentele pot fi formulate și depuse inclusiv în ziua desfășurării ședinței de plen.

4.Având în vedere starea de alertă, consilierii județeni vor comunica, în timp util,dacă doresc în mod expres,  prezența  fizică, în sala de ședință, a conducătorilor entităților care au cuprinse pe ordinea de zi rapoarte de activitate pe anul 2019,(pct .18-25), pentru a fi  luate măsurile de distanțare socială ce se impun

Anexă la Dispoziția nr.261/21.05.2020

 

Materialele cuprinse pe ordinea de zi  a ședinței ordinare  a Consiliului Județean Caraș-Severin

din data de 28.05.2020, ora 12.00

Nr.crt.  Titlul materialului ( proiecte de hotărâri, informări, rapoarte)
1. Proiect de hotărâre  privind utilizarea sumei de  52.754,13 mii lei din excedentul bugetului local al Judetului Caras-Severin  inregistrat la data de 31.12.2019, pentru finantarea unor cheltuieli in anul 2020.
2. Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 441,53 mii lei din excedentul bugetului local al Judetului Caras Severin inregistrat la data de 31.12.2019,  pentru acoperirea temporara a golurilor de casa – sectiunea de functionare pe anul 2020.
3. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraş-Severin, pe anul 2020.
4. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin  nr. 48/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2020, modificată.
5. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  nr. 51/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2020.
6. Proiect de hotarare  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Caras Severin nr. 50/19.02.2020 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, institutie de sub autoritatea Consiliului Judetean si finantata de catre acesta pe sursa F, pe anul 2020, modificata.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Caraș-Severin.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.126/30.08.2019 privind  aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, modificată
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/30.08.2019 privind aprobarea organigramei și  a statelor  de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare  al Teatrului de Vest Reșița
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.40/31.03.2009 privind arondarea unităților administrativ teritoriale la serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Caraș-Severin, cu modificările ulterioare, prin arondarea  comunei Brebu Nou la Serviciul Public Comunitar   Local de Evidență a Persoanelor al comunei Slatina Timiș
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.170 /27.09.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 571G Bănia, Gîrbovăţ, Şopotu Vechi, 3 tronsoane”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Ranforsare sistem rutier DJ 680A Tincova – Peștere – tronson I Peștere – Constantin Daicoviciu
14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului Vila”Transilvania”(Tolvay) situat în orașul Băile Herculane, str.Nicolae Stoica de Hațeg nr.4
15. Proiect de hotărâre privind constituirea  Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare  pentru îmbunățirea  condițiilor de viată a locuitorilor din așezările  informale de pe raza județului Caraș-Severin, precum și aprobarea  Regulamentului  de organizare  și funcționare  al acestei comisii
16. RAPORT cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui  şi a hotărârilor Consiliului Judeţean, în anul 2019
17. Raport  privind situația gestionării bunurilor apartinând domeniului public și privat al județului Caraș-Severin, pentru anul 2019
18. Informare privind implicarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin în administrarea  și întreținerea  rețelelor rutiere din județul Caraș-Severin, în anul 2020
19. Raport de activitate, pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Reșița
20. Raport  de activitate al Teatrului de Vest  Resița, pe anul 2019
21. Raport de activitate al Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, pe anul 2019
22. Raport de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Intercom Deșeuri” Caraș-Severin
23. Raport anual de activitate a Asociației de Dezvoltare Intecomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență ADIVEST, pentru anul 2019
24. Raport anual de activitate  al Asociației ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor-Regiunea Vest România”  – 2019.
25. Informare privind activitatea SC APOLLINI COMPANY SRL,pe anul 2019
26. Informare  privind nivelul de asigurare  a securității și siguranței civice   a comunității, pe anul 2019.
27. Raport privind eficiența activității Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, pe anul 2019.
28. Intrebări. Interpelări

 

 

 

 

PREȘEDINTE

Silviu HURDUZEU

 

SECRETARUL  GENERAL  AL  JUDEȚULUI

Darian CIOBANU

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei