D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 30 august 2019

modelmic

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 178 alin.(1), 179 alin.(1)  şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

D I S P U N:

Art.1. (1)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de  30 august.2019, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală și pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:

–  Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;

–  Președintelui  și vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin;

–  Consilierilor județeni ;

–  Secretarului județului.

 

PREȘEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Silviu HURDUZEU                                                           SECRETARUL  JUDEȚULUI,

 

NOTĂ:

1.Prezenta dispoziție  s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro)  la secțiunea Anunțuri, în data de­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 22.08.2019;

  1. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni  atât în format electronic prin  intermediul poștei electronice,  cât și în format scris prin intermediul  curierului Consiliului Județean Caraș-Severin, potrivit opțiunilor exprimate.

 

Nr.333

Data:22.08.2019

 

 

Anexă la Dispoziția nr.333/22.08.2019

 

Materialele cuprinse pe ordinea de zi  a ședinței ordinare  a Consiliului Județean Caraș-Severin  din data de 30.08.2019, ora 12.00

 

Nr. crt.

 

 

Titlul materialului ( proiecte de hotărâri, informări, rapoarte)

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 45.484,87 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018, în valoare  de 46.377,23 mii lei, pentru finanțarea  cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2019 .
2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2019.
3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 57/24.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2019.
4 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 59/24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Reșița, instituţie de sub autoritatea  Consiliului Judeţean și finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2019, modificată.
5. Proiect de hotărâre pentru  modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 60/24.04.2019  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2019.
6. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.34/2018 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în sumă maximă de 23.300.000 lei contractată de către S.C. AQUACARAŞ S.A., reprezentând contribuţia operatorului la cofinanţarea proiectului “Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin, România”, fazat prin Contractul de Finanţare nr.128/02.10.2017 (Cod SMIS 2014+105956), cu modificările şi completările ulterioare
7. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 31/26.01.2018  privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de risc la nivelul Judeţului Caraş-Severin, modificată.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 74 din Regulamentul propriu de organizare și funcționare al Consiliului Județean Caraș-Severin, republicat.
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și  a statelor  de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările ulterioare.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.148/27.07.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin, cu modificările și completările ulterioare.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.149/27.07.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Muzeului Banatului Montan Reșița.
13. Proiect de  hotărâre privind neexercitarea de către județul Caraș- Severin, prin Consiliul Județean Caraș- Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului situat in municipiul Caransebeș, str. Nicolae Bălcescu, nr.106, județul Caraș- Severin.
14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Caraș- Severin, prin Consiliul Județean Caraș- Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului ” Conacul Iuhasz” situat în comuna Constantin Daicoviciu, sat Zăgujeni, nr.13, județul Caraș-Severin.
15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului  Vila ”Vălușeșcu” (”Belvedere”) situat în orașul Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg, nr. 8.(adresa Primăriei Băile Herculane nr.12.256/26.06.2019 confirmă existența imobilului la poziția nr.473 din LMI CS- II-m-B-11023.
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului ”Hotel Traian, fost Hotel Carol”, fost Pavilionul 1, azi parțial dezafectat, locuințe sociale, farmacie și cabinet medical, situat în orașul Băile Herculane, str. Cerna nr. 4.
17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului  Vila ”Emilia” situat în  orașul Băile Herculane, str. Castanilor nr. 16, județul Caraș-Severin.
18. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere  directă, a terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 13865/12.12.2006.
19.

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.125/07.06.2012 privind infiinţarea  echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie,la nivelul judeţului Caraş-Severin, pe lângă Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  cu modificările ulterioare.
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.128/29.06.2018  privind desemnarea a trei membri în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului  reprezentanților Consiliului Județean Caraș-Severin în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Caraș-Severin pentru anul scolar 2019-2020.
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea  mandatului reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin, ca membru în cadrul Consiliului de Administrație al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin pentru anul școlar  2019-2020.
23. Informare privind nivelul de asigurare a securității și siguranței civice a comunității în semestrul I 2019.
24. Intrebări. Interpelări

 

 

  PREȘEDINTE                                                                                                         SECRETARUL JUDEȚULUI

           Silviu HURDUZEU                                                                                                  Darian CIOBANU            

 

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei