D I S P O Z I Ţ I E

modelmic

D I S P O Z I Ţ I E

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin

în şedinţă extraordinară pentru data de 7 noiembrie 2019

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 178 alin.(2), art. 179 alin. (2) lit. b) şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ, completat ulterior,

 

 D I S P U N E:

 Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă extraordinară, pentru data  de 7 noiembrie 2019, ora 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art.2.  Prezenta dispoziţie se publică în presa locală și pe site-ul Consiliului Județean

Caraș-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:

–  Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;

–  Președintelui  și vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin;

–  Consilierilor județeni ;

–  Secretarului general al județului.

 

  PREȘEDINTE,                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

            Silviu HURDUZEU                                                                                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                         Darian CIOBANU

     Nr.411

Data: 01.11.2019

 

 

NOTĂ:

1.Prezenta dispoziție  s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro)  la secțiunea Anunțuri, în data de­­­­­­­­­­­­­­­­­­  01.11.2019;

  1. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni  atât în format electronic prin  intermediul poștei electronice,  cât și în format scris prin intermediul  curierului Consiliului Județean Caraș-Severin, potrivit opțiunilor exprimate.

 

Anexă la Dispoziția nr.411/01.11.2019

 

Materialele cuprinse pe ordinea de zi  a ședinței extraordinare  a Consiliului Județean Caraș-Severin  din data de   07.11.2019, ora 12.00

 

Nr. crt.

Titlul materialului (proiecte de hotărâri, informări, rapoarte)1.Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2019.

2.Proiect de hotărâre  pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 57/24.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2019, modificată și completată

 3.Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.92/21.04.2016 privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale  Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte  cu Handicap Caraș-Severin, cu modificările ulterioare

 

 

 

 

              PREȘEDINTE,                                                                SECRETARUL  GENERAL   AL  JUDEȚULUI,

           Silviu HURDUZEU                                                                              Darian CIOBANU

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei