Model de anunţ licitaţie pentru vânzarea de bunuri publice

anunt

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Primăria Comunei Sasca Montană, cu sediul în Sasca Montană, cod poștal: 327330, str. 1 Decembrie 1918, nr. 375, județul Caraș-Severin, cod fiscal: 3227190, telefon: 0255/576565, fax: 0255/576514, e-mail: [email protected], e-mail persoană de contact: [email protected]

  1. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Teren, proprietate privată a Comunei Sasca Montană, identificate astfel:

- teren 754 mp, proprietati bunuri private ale Comunei Sasca Montana nr. cadastral: CF 32697, situat în intravilan comunei Sasca Montana, cu acces direct la drum conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, aprobat prin HCL nr. 62 din 14.12.2020.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Secretariat Comuna Sasca Montană, str. 1 Decembrie 1918, nr. 375, județul Caraș-Severin

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:

40 lei / exemplar, ce se achită la caserie,

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 30.12.2020, ora 10.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.01.2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria Comunei Sasca Montană, cu sediul în Sasca Montană, cod poștal: 327330, str. 1 Decembrie 1918, nr. 375, județul Caraș-Severin,

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

12.01.2021, ora 12.00, Primăria Comunei Sasca Montană, cu sediul în Sasca Montană, str. 1 Decembrie 1918, nr. 375, județul Caraș-Severin, Sala de Ședințe a Consiliului Local.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Oravița, piata Revolutiei, nr. 2, judetul Caras-Severin, tel 0255/571954, fax 0255/571964, e-mail [email protected]
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 18.12.2020.

 

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei