Primăria Municipiului Reșița – ANUNŢ LICITAŢIE

anunt

 1. Informaţii generale privind concedentul: Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela.
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea parcelei de teren nr. 22 – în suprafaţă de 2409 mp şi parcela nr. 23 – în suprafaţă de 2368 mp, parcele situate în Reşiţa, Zona Industrială Aglomerator – Valea Ţerovei, aparţinând domeniului public, conform H.C.L. nr. 113/20.03.2020 şi O.U.G. 57/2019.
 3.   Informaţii privind documentaţia de atribuire: – Se regăsesc în caietul de sarcini.

 

 • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentele de atribuire se pot ridica de la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa.
 • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.
 • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.
 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.09.2020, ora 13.

 

 1. Informaţii privind ofertele: se depun în plic sigilat, unul exterior şi unul interior.
 • Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2020, ora 14.
 • Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş – Severin, Registratură.
 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 

 1. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe,în data de 22.09.2020, ora 12.
 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- [email protected].
 1. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării:- 06.2020 .

 

 

PRIMAR

POPA IOAN

 

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei