Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

modelmic

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 178 alin.(1), 179 alin.(1)  şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ,completat ulterior

D I S P U N:

 Art.1. (1)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de  26 septembrie 2019, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală și pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:

–  Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;

–  Președintelui  și vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin;

–  Consilierilor județeni ;

–  Secretarului județului.

 

Nr.368

Data:19.09.2019

NOTĂ:

1.Prezenta dispoziție  s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro)  la secțiunea Anunțuri, în data de­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 19.09.2019;

2.Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni  atât în format electronic prin  intermediul poștei electronice,  cât și în format scris prin intermediul  curierului Consiliului Județean Caraș-Severin, potrivit opțiunilor exprimate.

 

Anexă la Dispoziția nr.368/19.09.2019

 

Materialele cuprinse pe ordinea de zi  a ședinței ordinare  a Consiliului Județean Caraș-Severin  din data de   26.09.2019, ora 12.00

 1. Opinia motivată privitoare la refuzul contrasemnării unor proiecte de hotărâre, adoptate prin vot secret, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare din data de 30.08.2019
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean deținut de domnul  Romulus Marius  Damian
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/30.06.2016, privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Ion Scorobete.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr. 129/30.06.2016 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, modificată
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 133/30.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat expres domnului consilier județean Albu Alexandru Vichentie reprezentantul autorității tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor SC Aquacaraș SA în vederea  aprobării unei hotărâri privitoare la înstrăinarea unor imobile din patrimoniul societății.
 8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraş-Severin nr.124/29.06.2015 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Caraş-Severin 2015-2020”, cu modificările și completările ulterioare
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unor structuri sportive,în anul 2019 sesiuneaa II-a.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 46/23.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:”Reabilitare DJ 571 F(DN 57B)-Eftimie Murgu, km 0+000-5+463, L=5,463 km”, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.47/28.03.2019 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin 45/23.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:”Modernizare DJ 608 B, Zorlencior-Zorlențu Mare, km 19+600-25+300, L=5,70 km”, cu modificările şi completările ulterioare
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.148/27.07.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin, cu modificările și completările ulterioare.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.10/09.01.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin.
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.151/01.08.2016 privind desemnarea consilierilor judeţeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Caraş-Severin, modificată.
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.198/23.08.2016 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, modificată și completată.
 17. Aducerea la cunoștință publică, potrivit prevederilor art. 33 alin (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, si ale pct. 180 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, aprobat prin  Hotărârea plenului Curții de Conturi a României nr. 155/2014, a Deciziei nr. 17/27 iulie 2018 emisă de către directorul Camerei de Conturi Caraș-Severin, în urma acțiunii de verificare.
 18. Informare privind stadiul lucrărilor efectuate pe fiecare localitate în parte, din cadrul proiectului ”Modernizare infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin.
 19. Informare privind implicarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin în administrarea și întreținerea rețelelor rutiere din județul Caraș-Severin.
 20. Intrebări. Interpelări.

 

PREȘEDINTE                                                                          SECRETARUL  GENERAL AL  JUDEȚULUI

Silviu HURDUZEU                                                                                          Darian CIOBANU

 

 

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei