Situația infectărilor din municipiul Reșița este alarmantă; CJSU ia măsuri restrictive

a

Infectările cu noul coronavirus în Caraș-Severin sunt în creștere în mai multe localități, dar Reșița bate de departe toate recordurile. Din cele 499 de cazuri semnalate la nivelul județului în ultimele 14 zile, ceea ce conduce la un procent de infectare de 1,54, Municipiul Reșița are 304 persoane infectate în același interval de timp, ridicând gradul de incidență la mia de locuitori la 3,60%. Tot cu procente de peste 3 sunt și localitățile Târnova – 5,18 și Brebu 4,41. Alte 7 localități se situează între 2,03 și 2,97. În ordine crescătoare acestea sunt: Doclin Carașova, Cărbunari,Lupac, Slatina Timiș, Copăcele și Coronini.

În aceste condiții, Comitetul pentru Situații de Urgență al județului Caraș Severin, reunit de urgență ieri, a dispus următoarele:

„Măsurile dispuse pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin în care  incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau  egală cu 3 / 1.000 locuitori, unităţile administrativ-teritoriale menţionate la art.2 alin.(1), respectiv:  Coronini, Cărbunari, Pojejena şi Bănia:  

 1. Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate  persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile,  zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară  serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea  instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii.
 2. Administratorii/Proprietarii spaţiilor publice deschise afişează la loc vizibil informaţii privind  obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.
 3. Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru candidaţii  şi echipele de campanie în timpul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale a  alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.
 4. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea  de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a  întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise,  cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit punctelor 2 – 18 de la art.1 din Anexa nr.3 la HGR  nr.856/2020.
 5. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau  concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului. 6. Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.
 6. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în  interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul  comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2)  din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea  persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate.  9. Se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au  domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi.
 8. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se  desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună.
 9. Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii  închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele,  săli/corturi de evenimente.
 10. Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii  deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele,  săli/corturi de evenimente.
 11. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele  organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de  maximum 25 de persoane în interior şi de maximum 50 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de  sănătate publică.
 12. Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,  republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de  persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:
 13. a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;  b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se  desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
 14. c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de  minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
 15. d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării  mitingului sau a demonstraţiei;
 16. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea  răspândirii virusului SARS-CoV-2;

1

 1. Pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/întrunirilor în cadrul campaniei electorale se  instituie obligaţia organizatorilor acestora de a asigura, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului  sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu  modificările şi completările ulterioare, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, respectarea următoarelor  măsuri:
 2. a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la  evenimente/întruniri;
 3. b) efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele  care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
 4. c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv  cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;
 5. d) afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se  desfăşoară evenimentele/întrunirile;
 6. e) limitarea numărului participanţilor la maximum 20, în cazul evenimentelor/ întrunirilor/acţiunilor  desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei acestora la maximum două ore;
 7. f) limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului  şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ întrunirilor/acţiunilor  desfăşurate în aer liber;
 8. g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6,  în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;
 9. h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acţiunilor din uşă  în uşă;
 10. i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea  începerii acţiunii;
 11. j) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea  răspândirii virusului SARS-CoV-2.
 12. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6  persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri. 17. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,  comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul  restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a  spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00.
 13. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de  cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00.  19. În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la punctele 17 şi 18, este  restricţionată, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi  nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
 14. Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi  nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu  asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă  sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.
 15. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.
 16. În interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici  nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum şi a activităţii barurilor, cluburilor şi  discotecilor.
 17. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele  domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri;
 18. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este  permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
 19. Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor  de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic  şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori.  26. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire  personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în  sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei,  energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea.  27. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a  ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire  stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.  28. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear de a  respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii.

2

 1. Activitatea în creşe, grădiniţe şi afterschool-uri este permisă numai cu respectarea condiţiilor  stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al  ministrului sănătăţii.
 2. În cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile didactice şi alte activităţi  specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în  condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi  al ministrului sănătăţii.
 3. La apariţia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive,  în spaţiile destinate cazării elevilor sau studenţilor se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de  14 zile. Pentru elevii/studenţii care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locaţie se asigură, de  către unitatea de învăţământ responsabilă, cazarea în condiţii de carantină, precum şi măsurile necesare  pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.
 4. În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi  completările ulterioare, ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de  telemuncă, prin Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi  prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi  angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, pentru toate instituţiile şi operatorii economici  publici sau privaţi, se instituie obligaţia analizării modului de desfășurarea a activității și organizării  programului de lucru în regim de tele-muncă sau muncă la domiciliu.
 5. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de tele-muncă sau  muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile şi operatorii economici  publici şi privați organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe  care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră“.

 

Dan AGACHE

Distribuie pe:

Stiri similare

1 Comentariu

 1. STALIN

  Închideti-vă pe voi ,neputinciosilor și hoților, trageți-vă peste față zece rânduri de botnițe looserilor,a-ți distrus tara cu măsurile astea aberante, șleată de nenorociți, luavar gaia pe toți!:((((((((((()

  Raspunde

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei