Sprijin pentru antreprenorii cărășeni interesați de programul Start-up Nation, prin care pot accesa finanțări de 200 de mii de lei!

modelmic

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin și firma Red Vision din Cluj Napoca au demarat un parteneriat pentru a facilita accesul cât mai multor antreprenori sau potențiali antreprenori la finanțarea oferită de programul Start-up Nation.

Am decis să continuăm un demers început în anul 2016, momentul în care am depus primul proiect Startup Plus și să asigurăm servicii de formare și consultanță unui număr cât mai mare de antreprenori. Ne propunem să dezvoltăm o relație pe termen lung cu un segment extrem de vibrant, și anume cel al startup-urilor, din care să avem cu toții de câștigat. Concret, acest parteneriat se materializează într-un set complet de servicii necesar oricărui antreprenor pentru accesarea programului Start-up Nation”, explică Petru Buzzi, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin.

Start-up Nation este un program guvernamental inițiat în anul 2017 de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat care are ca principal obiectiv stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii inovative. În anul 2017 au fost finanțate prin program un număr de 20.000 de noi afaceri în cele mai diverse domenii, iar pentru 2018 a fost alocată o sumă de 700 de milioane de lei, despre care fostul ministru Ilan Laufer spunea că va fi suplimentată la prima rectificare bugetară din acest an cu peste un miliard de lei.

Programul pentru anul 2018 va fi lansat în perioada aprilie – mai și asigură o finanțare nerambursabilă de maxim 200 de mii de lei cu o intensitate a sprijinului de maxim 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Start-up Nation este un program destinat atât celor aflați la început de drum cât și antreprenorilor consacrați ce își propun să își dezvolte noi afaceri. Beneficiarii eligibili sunt societățile comerciale înființate după data de 30 ianuarie 2017 ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (selectie):
• sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
• au capital social integral privat;
• asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program, decât cu o
singură societate;
• codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată;
• nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare;
• nu au depăşit plafonul de ajutor de minimis de 200.000 de Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarele de minimis;

Prin program se finanțează achiziționarea de echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video (minim 50% din totalul cheltuielilor eligibile), achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice etc., achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană, cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal, consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line, cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri.

Diana RADU

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei