15.7 C
Reșița
duminică, 25 septembrie 22

Anunț licitație Armeniș

Primăria Comunei Armeniş, comuna Armeniș, Str. Principală nr. 368, județul Caraş Severin, telefon 0255/529.604 /fax 0255/529.888, e-mail: armeniscs@yahoo.com, cod fiscal 3227980 anunță public închirierea unui spațiu cu destinație farmacie, în suprafaţă totală de 26,66 mp, nr. cadastral 30289, situat în cadrul Dispensarului Medical Armeniş, comuna Armeniș, nr. 367, judeţul Caras-Severin, ce aparţine domeniului public al Primăriei Comunei Armeniș, județul Caras-Severin, conform H.C.L. nr. 60/05.11.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 332-333.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei, Compartimentul Registratură.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Comunei Armeniș, comuna Armeniș, Str. Principală nr. 368, județul Caraș-Severin.

spot_img

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 500 lei /exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Armeniș.  Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 07/12/2021, ora 14.00.

Informații privind ofertele:  Data limită de depunere a ofertelor: 15/12/2021, ora 10.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Armeniș, comuna Armeniș, Str. Principală nr. 368, județul Caraș Severin, Compartimentul Registratură. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16/12/2021, ora 11.00, Primăria Comunei Armeniș, comuna Armeniş, Str. Principală nr. 368, judeţul Caraş-Severin.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caras-Severin, Reșița, Str. Horia 2-4, județul Caraş-Severin, cod poștal 320061, telefon 0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.11.2021.

Primăria comunei Armeniș

Ai imagini sau informatii care ar putea deveni o stire?
Trimite-ne un mesaj la numarul 0722441304 sau pe WhatsApp la 0751193203.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei