Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri PUBLICE și PRIVATE

licitatie-anunt

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local Brebu, comuna Brebu, strada Gării nr. 21, județul Caras-Severin, telefon/fax 0255/232524, e-mail: [email protected], cod fiscal 3227629.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
-spaţiu in suprafata de 100 mp.- situat la Grădinița (școala veche), in Brebu str, Garii, nr. 22, spaţiu ce aparţine domeniului public al Comunei Brebu, conform HCL nr 22 / 21.04.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
– la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Brebu, comuna Brebu, strada Gării nr. 21, județul Caras-Severin.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Brebu.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
27.05.2021, ora 14.00. (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
07.06.2021 ora 10.00 (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Brebu, comuna Brebu Compartimentul Secretariat, strada Gării nr. 21, județul Caras-Severin.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
07.06.2021 ora 11.00, Primăria Comunei Brebu, Comuna Brebu, strada Gării nr. 21, județul Caras-Severin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caras-Severin, Resita, Strada Horea, nr. 2-4, județul Caras-Severin, tel +40255213304, +40255213135, +40255213592 -centrala; +40255212800 -cabinet; +40255212162 -exec.penale
Fax: +40255211554, adresa de e-mail: [email protected]

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
13.05.2021.

Pentru relatii: Ion Beta, secretar, tel. 0735534852

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei