Anunţ licitaţie pentru vânzare imobilului înscris în C.f. nr.30160 Doclin

 

modelmic

  1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Doclin, prin Consiliul Local Doclin, cu sediul în Doclin, nr. 1, tel./fax 0255527001, cod fiscal 3227769, e-mail [email protected]

  1. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut : 

Imobilul este compus din: teren extravilan în suprafaţă de 151.190 mp; construcţii specializate în domeniul apărării în suprafaţă de 4.116 mp, conform HCL Doclin, nr.30/27.09.2019, ce aparțin domeniului privat al Comunei Doclin, județul Caraș – Severin, conform temeiului legal: O.U.G. 57/2019

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Administrație Publică Locală

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei comunei Doclin, județul Caraș – Severin, loc. Doclin, nr. 1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Fara costuri.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

22.11.2019, ora 09.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

29.11.2019, ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Registratura Primăriei Doclin, loc. Doclin, nr. 1, judeţul Caraş – Severin.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

29.11.2019 ora 10.00, Primăria comunei Doclin, județul Caraș – Severin, loc. Doclin, nr.1

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș – Severin, Reșița, Strada Horea nr. 2-4,

tel. 0255213304, fax 0255211554, e-mail [email protected]

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

07.11.2019

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei