Anunţ licitaţie – Primăria Doclin

modelmic

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Doclin, prin Consiliul Local Doclin, cu sediul în Doclin, nr. 1, tel./fax 0255527001, cod fiscal 3227769, e-mail primaria_doclin@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Imobilul este compus din: Cuvetă lac Doclin, în suprafaţă de 4647 mp, ce aparțin domeniului public al Comunei Doclin, județul Caraș – Severin, conform HCL Doclin, nr.23/31.07.2019, conform temeiului legal: O.U.G. 57/2019, înscris în C.f. nr.30078

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Administrație Publică Locală

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Compartimentul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei comunei Doclin, județul Caraș – Severin, loc. Doclin, nr. 1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Fara costuri.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

27.11.2019, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

03.12.2019, ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura Primăriei Doclin, loc. Doclin, nr. 1, judeţul Caraş – Severin.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

03.12.2019 ora 10.00, Primăria comunei Doclin, județul Caraș – Severin, loc. Doclin, nr.1

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș – Severin, Reșița, Strada Horea nr. 2-4,

tel. 0255213304, fax 0255211554, e-mail ecris.115@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

11.11.2019

 

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei