Anunț organizare concurs Comuna Doclin

 

anunt

ANUNŢ

COMUNA DOCLIN,  cu sediul în comuna Doclin, sat DOCLIN, str. Principală, nr. 1, judeţul Caraș – Severin, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: muncitor calificat, gradul I, studii medii/generale, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 10.05.2021,  ora 1100 ,

– Proba interviu în data de 14.05.2021,  ora 1100 ,

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii: medii/generale;

– vechime: minim 2 ani în specialitatea studiilor absolvite;

– cetățenia română;

– cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 13.04.2021 – 27.04.2021, la sediul Primăriei comunei Doclin din comuna Doclin, sat Doclin, nr.1

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Doclin din comuna Doclin, sat Doclin, nr.1, persoană de contact:domnul Chivu Ovidiu – secretar general, telefon 0255527001

Oană Dănuț – Primar

 

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei