fbpx
0.7 C
Reșița
marți, 28 martie 23

Anunț public – DGASPC Caraș-Severin

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin funcţionează compartimentul Asistenţi Personali Profesionişti cu un număr de 30 de posturi, din care doar 10 posturi sunt ocupate.

Având în vedere interesul superior acordat persoanelor cu dizabilităţi aflate în nevoie facem cunoscute prevederile legale aplicabile persoanelor fizice care doresc să devină asistenţi personali profesionişti.

Astfel, potrivit prevederilor art. 5 din anexa la HG nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, cu modificările şi completările ulterioare: „Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

spot_img

Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de persoane adulte cu handicap grav sau acccentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime, disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave de SIDA, precum şi motivaţia pentru care doreşte să devină asistent personal profesionist”.

De asemenea, potrivit art. 6 din anexa la HG nr. 548/2017:,,Cererea persoanei care doreşte să devină asistent personal profesionist este însoţită de următoarele documente:
a) copii de pe actele de stare civilă;
b) copie de pe dovada absolvirii Invăţământului gimnazial obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
c) o scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând
numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu
solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte
pentrua activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
d) adeverinţe medicale privind starea de sănătate. eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
e) copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi ingrijită/ingrijite;
f) declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/ coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
g) copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist-.

Persoanele interesate pot depune o cerere însoţită de documentele deja precizate la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu sediul în Municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, cod 320191, pe fax: 0255/217048 sau în format electronic, pe adresa de e-mail dgaspccs@rdsmail.ro

Ai imagini sau informatii care ar putea deveni o stire?
Trimite-ne un mesaj la numarul 0722441304 sau pe WhatsApp la 0751193203.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei