fbpx
19.7 C
Reșița
duminică, 28 mai 23

Anunț public primăria comunei Brebu

ANUNT PUBLIC

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei Brebu, Comuna Brebu, nr. 21, județul Caraș-Severin, cod poștal 320745, telefon/fax 0255232524, 0255232666, e-mail: primaria_brebu@yahoo.com, cod fiscal 3227629.

Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

spot_img

– 21 de parcele de teren, ce apartin domeniului privat al Comunei Brebu, identificate astfel: 

– teren intravilan -1184 mp – Valeadeni  judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31793  Brebu, este proprietate privata a Comunei Brebu, impreună cu cele două construcții 31793-C1, in suprafața de 81 mp. Și 31793-C2 in suprafata de 57 mp.

– teren intravilan -710 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31810  Brebu, 

– teren intravilan -713 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31800  Brebu.

– teren intravilan -709 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31813  Brebu.

– teren intravilan -709 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31812  Brebu.

– teren intravilan -709 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31814  Brebu.

– teren intravilan -709 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31811  Brebu.

– teren intravilan -659 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31783 Brebu.

– teren intravilan -659 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31784 Brebu.

– teren intravilan -659 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31785 Brebu.

teren intravilan -659 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31786 Brebu.

teren intravilan -661 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31787 Brebu.

teren intravilan -1000 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31794 Brebu.

teren intravilan -1006 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31795 Brebu.

teren intravilan -713 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31801 Brebu.

teren intravilan -713 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31802 Brebu.

teren intravilan -715 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31803 Brebu.

teren intravilan -793 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31789 Brebu.

teren intravilan -793 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31790 Brebu.

teren intravilan -793 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 31791 Brebu.

teren intravilan -793 mp – Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea  funciara – număr cadastral 3172 Brebu.

conform HCL 56 / 27.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

– la cerere, de la sediul instituției sau se poate consulta pe site-ul: www.comunabrebu.ro, 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține  din cadrul Primăriei Comunei Brebu, nr. 21, județul Caraș-Severin. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: 

50 lei / exemplar, ce se achită numerar la casierie instituției, sau se poate descărca de pe site-ul instituției: gratuit. 

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 15.07.2022, ora 10.00. (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)

  1. Informații privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25.07.2022, ora 10.00. (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Comunei Brebu, Comuna Brebu,  nr. 21, județul Caraș-Severin, 

4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă: 

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 

26.07.2022, ora 13.00, Primăria Comunei Brebu, Comuna Brebu, nr. 21, județul Caraș-Severin, 

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caras-Severin, Resita, Strada Horea, nr. 2-4, județul Caras-Severin, tel   +40255213304, 

Fax:   +40255211554.

Adresa de e-mail:  ecris.115@just.ro 

  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 29.06.2022.

Primar, Țicheriu Ion

Ai imagini sau informatii care ar putea deveni o stire?
Trimite-ne un mesaj la numarul 0722441304 sau pe WhatsApp la 0751193203.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei