fbpx
2.7 C
Reșița
duminică, 10 decembrie 23

Consiliului Judeţean Caraş-Severin – Dispoziție de convocare în ședință ordinară 26 septembrie 2023

DISPOZIŢIE

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
în şedinţă ordinară pentru data de 26 septembrie 2023

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 178 alin. (1), 179 alin.(2) lit.a) şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ, modificat şi completat,

DISPUN:

Art.1.

(1)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 26.09.2023, ora 11.00, în sala de şedinţe situată la etajul I al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.

Art.2.

Prezenta dispoziţie se publică în presă şi pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice şi de Administraţie Publică Locală:

– lnstituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;

– Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

– Consilierilor judeţeni ;

– Secretarului general al judeţului.

PREŞEDINTE, Romeo-Dan DUNCA                                                 

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, Darian CIOBANU

 

Nr.632 Data:19.09.2023

NOTĂ. :

I .Prezenta dispoziţie s-a publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin (www.cjcs.ro) la secţiunea Anunţuri, în data de 19. 09.2023;

  1. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni şi în format electronic, prin intermediul poştei electronice.
  2. Aleşii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris.Amendamentele pot fi formulate şi depuse inclusiv în ziua desfăşurării şedinţei de plen.

Anexă la Dispoziţia nr. 632/19.09.2023

1     Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ,Cetăţean de onoare al judeţului Caraş-Severin” domnului Păun lon Otiman.

   Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al .judeţului Caraş-Severin” post mortem, lui Petru Gherga.

3    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.198/02.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, modificată şi completată.

4   Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 19/30.01.2023 privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2023 şi estimări pe anii 2024- 2026, cu modificările şi completările ulterioare.

5   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 20/30.01.2023 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2023 şi estimări pe anii 2024-2026, cu modificările şi completările ulterioare.

6   Proiect de hotărke pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 22/30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean şi finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2023 şi estimări pe anii 2024-2026, cu modificările şi completările ulterioare.

7    Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.23/30.01.2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2023, cu modificările şi completările ulterioare.

8   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 126/30.08.2019 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, precum şi statul de funcţii contractuale din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

9     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 10/30.01.2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

10      Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor judeţene de pe raza judeţului Caraş-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2023-15 martie 2024.

11    Proiect de hotărâre privind darea în administrarea temporară Consiliului Local al comunei Bucoşniţa a tronsonului de drum judeţean DJ 608C km 0+000( intersecţia cu drumul european E 70)-km 6+000 ( intersecţia cu drumul comunal DC 21- DJ 608 C-Goleţ), aflat în domeniul public al Judeţului Caraş-Severin şi administrarea Consiliului Judeţean Caras-Severin.

12     Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor bunuri imobile (terenuri, având categoria de folosinţă drum) din domeniul public al comunei Zăvoi în domeniul public al Judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea fluidizării traficului şi reducerea riscurilor de accidente pe drumul judeţean DJ 683.

13     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 178/27.09.2018 privind constituirea dreptului real de administrare asupra unor spaţii din imobilul situat administrativ în municipiul Reşiţa, str. Cpt Smaranda Ion ( fosta str. Lupacului, nr. 2) — fosta UM 01929, judeţul Caraş-Severin, afiat în domeniul privat al Judeţului Caraş-Severin, în favoarea Casei de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin.

14    Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.90/31.03.2021 privind aprobarea cererii de transmitere, cu titlu gratuit, a unor bunuri (drumuri forestiere) din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor — Romsilva, în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

15   Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.49/28.01.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.

16     Intrebari. Interpelari

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei