fbpx
18.7 C
Reșița
luni, 17 iunie 24

Comuna Zorlențu Mare – Anunț pentru vânzarea de masă lemnoasă, pe picior

ANUNŢ
PENTRU VÂNZAREA DE MASĂ LEMNOASĂ, PE PICIOR

Organizatorul licitaţiei/negocierii : Comuna Zorlentu Mare str. Principala nr. 34, tel/fax: +40 255232719 / +40 255232720 e-mail: primariazorlentumare@gmail.com

Data desfăşurării şi ora inceperii licitaţiei/negocierii: 27.09.2023, ora 10:00

Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii : Primaria Comunei Zorlentu Mare str. Principala nr. 34

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare, cu preselecţie

Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii: licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare.

Data desfăşurării şi ora organizării preselecţiei: 25.09.2023 ora 11:00

Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi inscrierea la licitaţie/negociere 25.09.2023 ora 10:00

Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a Iicitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat se regaseste in cadrul Caietului de Sarcini si a documentelor anexe si sunt pe site-ul www.primariazorlentumare.ro

Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie/negociere 281.53 mc, conform APV.

Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere Tri aceeaşi zi, in condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului , cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări in vigoare

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii, incepând cu data de: 18.09.2023.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

Operatorii economici/grupurile de operatori economici admişi pentru participarea la licitaţie sunt obligaţi să achite, anterior inceperii şedinţei de licitaţie, in contul R009TREZ1815006XXX001284 deschis la Trezoreria Statului prin instrumente bancare legale contabile sau in numerar la Caseria Primariei Comunei Zorlentu Mare, o garanţie de 10% din valoarea de incepere a licitaţiei, pentru volumul de masă lemnoasă din partizile/ioturile pe care intenţionează să le cumpere, precum şi un tarif de participare stabilit de organizator.

Garanţia de contractare reţinută nu se va restitui operatorului economic în următoarele situaţii:

  • nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;
  • masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;
  • valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat.
  • garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (7) lit. a) şi b) se face venit al organizatorului licitaţiei.

Neîncheierea contractului de vânzare — cumpărare a masei lemnoase pe picior care s-a adjudecat, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării şi pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia la licitaţie/negociere, în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni de la data­limită prevăzută pentru încheierea contractului.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii persoană de contact:

  • ZDRINCA ZORAN-BOGDAN telefon 0255232719

PRIMAR
ISFAN ION- MARIUS

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei