D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 23 septembrie 2020

 cjcs

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 178 alin.(1), 179 alin.(2) lit.a)  şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ, modificat și completat,

 

D I S P U N:

Art.1.(1)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 23.09.2020, ora 12.00, în Sala de şedinţeSorin Frunzăverde”, situată la etajul I  al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală și pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:

–  Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;

–  Președintelui  și vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin;

–  Consilierilor județeni ;

–  Secretarului  general al județului.

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

Silviu HURDUZEU                                            SECRETARUL GENERAL  AL  JUDEȚULUI,

Darian CIOBANU

Nr.360

Data:17.09.2020

 

 

NOTĂ:

1.Prezenta dispoziție  s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro)  la secțiunea Anunțuri, în data de­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 17.09.2020;

  1. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni   în format electronic, prin  intermediul poștei electronice.
  2. Aleșii județeni pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris.Amendamentele pot fi formulate și depuse inclusiv în ziua desfășurării ședinței de plen.

 

  

Anexă  la Dispoziția nr.360/17.09.2020

Materialele cuprinse pe ordinea de zi  a ședinței ordinare  a Consiliului Județean Caraș-Severin

din data de 23.09.2020, ora 12.00

Nr.crt.

 

Titlul materialului ( proiecte de hotărâre, informări, rapoarte)
1. Proiect de hotărâre  privind utilizarea sumei de52.754,13 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Caraș-Severin înregistrat la data de 31.12.2019, pentru finanțarea unor cheltuieli în anul  2020. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2020.
3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean   nr. 48/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2020, modificată.
4. Proiect de hotarare  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean   nr. 50/19.02.2020 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, institutie de sub autoritatea Consiliului Judetean Caraș-Severin si finanțată de catre acesta pe sursa F, pe anul 2020, modificata.
5. Proiect de hotărâre  pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean  nr. 51/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2020, modificată.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 156/14.10.2019 privind stabilirea taxelor și taxelor speciale pentru activități și/sau servicii prestate de către direcțiile din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin și direcțiile (serviciile) de sub autoritatea Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru anul 2020. 
7.             Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de şcolarizare şi a tarifelor  şcolare, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii “ Ion Românu” Reşiţa, pe anul şcolar 2020 – 2021. 
8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Vila ”Crăciunescu”(belvedere), situat  în  orașul Băile Herculane, str.Nicolae Hațeg nr.7, județul Caraș-Severin.
9. Informare privind nivelul de asigurare  a securității și siguranței civice a comunității în semestrul I/2020
10. Intrebări.Interpelări.

 

 

 

 

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei