fbpx
21.7 C
Reșița
marți, 28 mai 24

Dispoziție de convocare a CJ C-S în ședință extraordinară pentru data de 16 Mai 2024

                                                              

                              

D I S P O Z I Ţ I E

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin

în şedinţă extraordinară pentru data de 16 Mai 2024

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 178 alin. (2), 179 alin. (2) lit. b)  şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

D I S P U N:

Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă extraordinară, pentru data de 16.05.2024, ora 11:00 în sala de şedinţe  situată la etajul I  al Consiliului Judeţean  Caraş-Severin.

(2) Ședința se va desfășura cu prezența fizică a consilierilor județeni.

(3) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în Anexa la prezenta dispoziție.

 Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presă și pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:

–  Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;

–  Președintelui  și vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin;

–  Consilierilor județeni;

–  Secretarului  general al județului.

 

 

 

   PREȘEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

           Romeo-Dan DUNCA                                 SECRETARUL GENERAL  AL  JUDEȚULUI,

                                                                                                   Darian CIOBANU

                   

 

Nr. 275

Data: 10.05.2024

 

NOTĂ:

  1. Prezenta dispoziție s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (www.cjcs.ro) la secțiunea Anunțuri, în data de­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 10.05.2024;
  2. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi  puse la dispoziția consilierilor județeni  și  în format electronic, prin  intermediul poștei electronice.
  3. Aleșii județeni pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris. Amendamentele pot fi formulate și depuse inclusiv în ziua desfășurării ședinței de plen.

 

 

Anexa la Dispoziția nr. 275/10.05.2024           

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 571C Naidăș-Petrilova”.
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 131/31.05.2022 privind aprobarea investiției, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 573D, Răcășdia (DN 57) – Vrăniuț”.

 

                                                          

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei