fbpx
10.7 C
Reșița
marți, 27 februarie 24

DISPOZIŢIE de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 28 noiembrie 2022

DISPOZIŢIE
de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
în şedinţă ordinară pentru data de 28 noiembrie 2022
Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
în temeiul prevederilor art. 178 alin.(l), 179 alin.(2) lit.a) şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ, modificat şi completat,
DISPUN:
Art.l.(l)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 28.11.2022, ora 11.00, în sala de şedinţe situată la etajul I al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.
Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presă şi pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice şi de Administraţie Publică Locală:
– Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;
– Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
– Consilierilor judeţeni ;
– Secretarului general al judeţului.
CONTRASEMNEAZĂ:
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Nr. 481

Data:22.11.2022 NOTĂ:
1. Prezenta dispoziţie s-a publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin (wwwcjcs.ro) la secţiunea Anunţuri, în data de 22.11.2022;
2. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni şi în format electronic, prin intermediul poştei electronice.
3. Aleşii judeţeni pot formula şi depune amendamente 1a proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris.Amendamentele pot fi formulate şi depuse inclusiv în ziua desfăşurării şedinţei de plen.
Anexa ia Dispoziţia nr. 481/22.11.2022
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ionuţ- Mihai POPOVICI şi vacantarea locului de consilier judeţean.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2022.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 32/09.02.2022 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2022, modificată şi completată.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr. 34 /09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean şi finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2022, modificată şi completată.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 35/09.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2022, modificată şi completată.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole din judeţul Caraş-Severin pentru anul 2023.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.26/09.02.2022 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu dizabilităţi şi persoanele vârstnice instituţionalizate în cadrul entităţilor de profil din cadrul/subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin pentru anul 2022.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.214/31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, ,.înlocuire parţială a centralei termice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa – Staţionar 1”.
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale în Spitalul Judeţean de Urgenta Reşiţa”
in cadrul programului Planul National de Redresare si Rezilienta,Pilonul V : Sanatatea si rezilienta
instituţionala,Componenta 12 -Sanatate Investiţia: 12. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice,Investiţia
specifica: 12.4 Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale, Apel de proiecte MS-0024.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Judeţului Caraş-Severin.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de trafic/mobilitate privind identificarea şi evaluarea fluxurilor de călători, a cerinţelor de mobilitate ale colectivităţilor locale şi întocmirea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate între localităţile judeţului Caraş-Severin, stabilirea şi aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, prestat între localităţile judeţului Caraş-Severin, cu valabilitate în perioada 01.01.2023-31.12.2032, precum şi graficele de circulaţie pentru traseele judeţene din Programul de transport public judeţean
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean prin curse regulate între localităţile judeţului Caraş-Severin, a modalităţii de atribuire a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Caraş-Severin, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Caraş-Severin, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Caraş-Severin şi a documentaţiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate în aria de competenţă a judeţului Caraş-Severin.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 127/2019 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, precum şi ale instituţiilor de asistenţă socială cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 10/30.01.2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Teatrului de Vest Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Drumuri Judeţene Caraş-Severin.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.215/31.08.2021 privind înfiinţarea Serviciului Public Judeţean Salvainont-Salvaspeo Caraş-Severin.
18. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul III/2022.
19 Prezentarea unor carenţe identificate care aduc atingere îndeplinirii scopului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’Banatul Alpin Nedeia’’
20 întrebări. Interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei