DISPOZIŢIE de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 24 Mai 2019

 modelmic

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de  24.05.2019, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre  de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean nr. 14/ 31.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al Judetului Caras-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019, modificată și completată.

2.Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2019.

3.Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 57/24.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2019.

4.Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 59/24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Reșița, instituţie de sub autoritatea  Consiliului Judeţean și finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2019.

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.143/2017 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraș –Severin., cu modificările și completările ulterioare.

6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Caras Severin, actualizat pentru anul 2019.

7.Proiect de hotărâre   pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 36/28.02.2019 privind constituirea dreptului real de administrare asupra unui imobil situat administrativ in municipiul Resita, Cartier Secu, nr.17, judetul Caras-Severin, aflat in domeniul public al judetului Caras-Severin, in favoarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate.

8.Proiect de hotărâre  privind constituirea dreptului real de administrare  asupra unor  apartamente  din Reșița aflate în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.94/29.07.2010 privind reorganizarea Teatrului de Vest Reşiţa şi încadrarea acestuia în categoria instituţiilor de spectacole de repertoriu,  cu modificările  și completările ulterioare.

10.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a Contractului de management al domnului Adrian Ardeți, la Muzeului Județean de Etnografie si al Regimentului de Graniță Caransebeș nr. 18936/26.11.2015, ca urmare a rezultatului evaluării anuale a managerului sub nota 7.11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 21/15.02.2013 privind aprobarea participării județului Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea Asociației ”Salus Remedies”, cu modificările și completările ulterioare.

12. Informare privind implicarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin în administrarea  și întreținerea rețelelor rutiere din județul Caraș-Severin, în anul 2019.

13.Informare asupra nivelului de asigurare  a securității și siguranței  civice  a comunității pe trimestrul I 2019.

14. Întrebări. Interpelări

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

 

P R E Ş E D I N T E,                                                                  AVIZAT:

            Silviu HURDUZEU                                                      SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                           Darian CIOBANU

 

 

Nr.263

Data: 16.05.2019

 

NOTĂ:

Prezenta dispoziție  s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro)  la secțiunea Anunțuri, în data de 16.05.2019.

 

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei