Primaria Resita – ANUNŢ LICITAŢIE – Vanzare imobil

licitatie-anunt

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, nr. de tel/adresa e-mail: Municipiul Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, adresă email [email protected], persoană contact Bîrsanu Adela.

2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Vânzarea imobilului (teren intravilan), situat în Reşiţa, str. Bld. Muncii, nr. 25, în suprafaţă totală de 8.089 mp, aparţinând domeniului privat, conform H.C.L. nr. 140/13.04.2021 şi O.U.G. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentele de atribuire se pot ridica de la – Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri, între orele 8-12.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.05.2021, ora 13:00.

4. Informaţii privind ofertele: se depun în plic sigilat, într-un singur exemplar.
4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 17.05.2021, ora 14 :00.
4.2. Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş Severin, Registratură.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe, în data de 18.05.2021, ora 14:00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- [email protected], în termen de 30 de zile de la data licitaţiei.

PRIMAR
POPA IOAN

Distribuie pe:

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei