28.7 C
Reșița
marți, 05 iulie 22

Anunț Primăria Reșița – atestare pentru funcţia de administrator de condominiu

COMISIA DE ATESTARE/ AUTORIZARE/ PERSOANE  FIZICE/ JURIDICE  ADMINISTRATOR DE  CONDOMINIU

ANUNŢ

În temeiul prevederilor Legii nr. 196/ 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor, atestarea persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de condominiu este obligatorie și a Legii nr.294 din 18 decembrie 2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

spot_img

Persoanele care solicită atestarea calităţii de administrator de condominiu vor adresa, în acest sens, o cerere tip Comisiei de Atestare/ Autorizare din cadrul Municipiului Reșița, numită prin HCL Nr.166/2019.

La cererea tip, solicitantul va anexa într-un dosar de plastic şi următoarele documente:

 • curriculum vitae;
 • act de identitate C.I./B.I. – copie;
 • acte de stare civilă (certificat de naştere şi certificat de căsătorie) – copie;
 •  acte de studii – copie;
 • atestatul emis de autoritatea publică locală, anterior intrării în vigoare a Legii nr.196/2018;
 • certificat de pregătire/perfecţionare profesională pentru funcţia de administrator de condominiu, organizat în condiţiile legii, de către asociaţiile profesionale neguvernamentale de specialitate, ori alte organizaţii/instituţii abilitate în acst sens;
 • certificat de cazier judiciar, în original şi în termen de valabilitate;
 • certificat de cazier fiscal, în original şi în termen de valabilitate,
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apte din punct de vedere medical pentru a îndeplini funcţia de administrator de condominiu;
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă: „Cunoscând prevederile Art. 326 din  Noul Cod Penal, declar faptul că, nu am suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare”;
 • chitanţă de plată a taxei de examinare, în cuantum de 200,00 lei, care va include şi costul atestatului – copie pentru persoane fizice;
 • chitanţă de plată a taxei de examinare, în cuantum de 300,00 lei, care va include şi costul autorizației – copie pentru persoane juridice specializate.

În vederea autorizării, persoanele juridice vor anexa la cerere, documentele prevăzute la art.23 din REGULAMENT, aprobat prin HCL nr.166/2019.

La depunerea dosarului, candidaţii se vor prezenta la Compartimentul Asociații de Proprietari şi cu originalele actelor care sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării acestora.

Candidaţii sunt obligaţi să depună, la Registratura Municipiului Reşiţa, până la data de  19 noiembrie 2021, documentele menţionate mai sus.

Examenul se va desfăşura la sediul MUNICIPIULUI REȘIȚA , în data de 07 DECEMBRIE 2021, ora 10,00.

Evaluarea capacităţii profesionale a solicitantului va fi determinată prin susţinerea unei probe scrise  – test grilă având 20 de întrebări şi 1 problemă de calcul economic, şi a unei probe orale – interviu.

Menționăm că organizarea și desfășurarea acțiunilor privind atestarea administratorilor de condominiu va ține cont de restricțiile și dispozițiile prevăzute de legislația în vigoarea la momentul respectiv privind combaterea pandemiei de Covid-19.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel.  0255/220546 int. 21, Compartiment  Asociaţii de Proprietari, Comisia de atestare/autorizare .

PREȘEDINTE COMISIE ATESTARE/AUTORIZARE

TUȚĂ ADELIN IONEL                             

 

 

 

Ai imagini sau informatii care ar putea deveni o stire?
Trimite-ne un mesaj la numarul 0722441304 sau pe WhatsApp la 0751193203.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei