1.7 C
Reșița
duminică, 27 noiembrie 22

Anunț public primăria Turnu Ruieni

Model de anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri PUBLICE si PRIVATE

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria Comunei Turnu-Ruieni, comuna Turnu-Ruieni, strada Principala nr. 42, județul Caras-Severin, telefon 0720314660, e-mail: primariaturnuruieni@gmail.com, cod fiscal 3227289.

spot_img

Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren extravilan in suprafata de 120 mp, situat in statiunea  Borlova – Muntele Mic, accesul la imobil se face din DJ 608/A; CF. nr. 35543- Turnu-Ruieni, nr. cadastral 35543 aparținând  – Domeniul Public al Comunei Turnu-Ruieni  conform H.C.L . nr. 30/24.03.2022 si temeiului legal OUG 57/2019, art. 332-333

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Turnu-Ruieni, comuna Turnu-Ruieni, strada Principala  nr. 45, județul Caras-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Turnu-Ruieni.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 16.05.2022, ora 14.00.

Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.05.2022 ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Turnu-Ruieni, comuna Turnu-Ruieni Compartimentul Secretariat, strada Principala  nr. 45, județul Caras-Severin.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.05.2022 ora 12.30, Primăria Comunei Turnu-Ruieni, Comuna Turnu-Ruieni, strada Principala  nr. 45, județul Caras-Severin.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caras-Severin,  Resita, Strada Horea nr. 2-4, județul Caras-Severin, telefon 0255213304,Fax 0255211554 e-mail: ecris.115@just.ro

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.04.2022.

Ai imagini sau informatii care ar putea deveni o stire?
Trimite-ne un mesaj la numarul 0722441304 sau pe WhatsApp la 0751193203.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei