16.6 C
Reșița
vineri, 06 august 21

DISPOZIŢIE – CJCS

DISPOZIŢIE

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 14 iulie 2021

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin; în temeiul prevederilor art. 178 alin.(l), 179 alin.(2) lit.a) şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ, modificat şi completat.

spot_img

DISPUN:

Art.l.(l)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 14.07.2021, ora 11.00, în sala de şedinţe situată la etajul 1 al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice şi de Administraţie Publică Locală:

 • Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;
 • Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
 • Consilierilor judeţeni;
 • Secretarului general al judeţului.

CONTRASEMNEAZĂ:

PREŞEDINTE, Romeo-Dan DUNCA

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,  Darian CIOBANU

 

Nr.377

Data:08.07.2021

NOTĂ:

 1. Prezenta dispoziţie s-a publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin (www.ro) la secţiunea Anunţuri, în data de 08.07.2021;
 2. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni în format electronic, prin intermediul poştei electronice.
 3. Aleşii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris. Amendamentele pot fi formulate şi depuse inclusiv în ziua desfăşurării şedinţei de plen.

Anexă la Dispoziţia nr.377/08.07.2021

Materialele cuprinse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin din data de

14.07.2021, ora. 11.00

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 50.579,46 mii lei din excedentul bugetului local al JudetuluiCaras- Severin rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020, în valoare de 50.606,02 mii lei, în anul 2021.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2021.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 115/22.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2021, modificată.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 30.06.2021.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. AQUACARAS S.A., pe anul

2021.

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr. 172/30.06.2021 privind darea în administrarea temporară Consiliului Local Ticvaniu Mare a tronsonului de drum judeţean DJ 586 A, de pe raza Comunei Ticvaniu Mare (intravilan/extravilan), limită U.A.T. Dognecea – intersecţie DJ 581 de la Km 18+861 – 24+761, aflat în domeniul public al Judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 204/27.11.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, aprobarea organigramei, a statelor de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările ulterioare.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/27.07.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării şi a sumelor alocate finanţării proiectelor eligibile pentru programul „Sportul pentru Toţi’* în urma selecţiei publice pe anul 2021
 5. Proiect de hotărâre privind repetarea procedurii de selecţie de proiecte pentru programul „Sportul de Performanţă” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 131/13.05.2021.
 6. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu în vederea înfiinţării ’’Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Caraş-Severin”, cu personalitate juridică prin reorganizarea a două instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin. care vor fuziona prin contopire în cadrul entităţii nou înfiinţate.
 7. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 124/29.06.2015 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Caraş-Severin 2015-2022”, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere încheiat între Judeţul Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Municipiul Reşiţa prin Consiliul Local pentru ’’Realizarea în comun a unui Studiu de prefezabilitate şi a unui Studiu de fezabilitate pentru extinderea şi modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Caraş-Severin.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 111/07.04.2021 privind repartizarea pe obiective de investiţii, propuse a fi finanţate din fonduri externe nerambursabile din partea Uniunii Europene, a cheltuielilor privind elaborarea documentaţiilor aferente acestor obiective de investiţii, în anul 2021, asigurate din excedentul bugetului local al judeţului, modificată şi completată.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu compus din 2 ( două) încăperi în suprafaţă utilă totală de 32,90 mp., din imobilul situat administrativ în municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etajul II, judeţul Caraş-Severin, aflat în domeniul public al Judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/2013 privind aprobarea participării Judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Semenic”, cu modificările ulterioare.
 12. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor în semestrul 1/2021.
 13. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul 1/2021.
 14. întrebări.Interpelări

Ai imagini sau informatii care ar putea deveni o stire?
Trimite-ne un mesaj la numarul 0722441304 sau pe WhatsApp la 0751193203.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei