fbpx
22.6 C
Reșița
sâmbătă, 23 septembrie 23

ANUNŢ LICITAŢIE

1. Informaţii generale privind vânzătorul:
Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela, e mail patrimoniu@primariaresita.ro.

 

2.      Informaţii generale privind vânzarea imobilului, în special descrierea şi identificarea bunului:

Vânzare teren în suprafaţă de 1000 mp,  înscris în CF nr. 47458 Reşiţa, nr. cad. 47458, teren în suprafaţă de 1020 mp,  înscris în CF nr. 47457 Reşiţa, nr. cad. 47457, teren în suprafaţă de 1045 mp,  înscris în CF nr. 47461 Reşiţa, nr. cad. 47461, teren în suprafaţă de 1300 mp, înscris în CF nr. 47460 Reşiţa, nr. cad. 47460, teren în suprafaţă de 1390 mp,  înscris în CF nr. 47459 Reşiţa, nr. cad. 47459, terenuri situate în Reşiţa, str. 24 Ianuarie, aparţinând domeniului privat al Mun. Reşiţa, conform H.C.L. nr. 411/06.09.2022 şi O.U.G. 57/2019.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire
Se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Prin cerere scrisă ce se depune la sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, str. Petru Maior, nr.2 , Bloc 800.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, Bloc. 800, Compartiment Contracte Terenuri, Judeţul Caraş-Severin.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul

Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.09.2022,  ora 13.

 

4.      Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, unul exterior şi unul interior.

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 10.10.2022,  ora 14.

 

4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, Bloc 800,  Judeţul Caraş Severin, Registratură.

 

4.3   Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 

5.      Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 , parter, sala de şedinţe,în data de 11.10.2022, ora 13.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

 

Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- ecris.115@just.ro

 

7. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării:

 

 PRIMAR

 POPA IOAN

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei