28.7 C
Reșița
marți, 05 iulie 22

Anunț public Primăria Brebu – închiriere spațiu

Primăria comunei Brebu, comuna Brebu, strada Gării nr. 21, județul Caraș-Severin, telefon/fax 0255/232524, e-mail: primaria_brebu@yahoo.com, cod fiscal 3227629, închiriază

– spaţiul situat la fostul Canton silvic, în suprafață de 57 mp. din clădire și 80 mp., teren destinat construirii unei magazii – șopron, spaţiu ce aparţine domeniului public al comunei Brebu cuprins în CF. Nr. 30033 Brebu, nr. Cadastral 30033 în vederea desfășurării de activități comerciale.

– conform H.C.L nr.  66 /  29.10.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.

spot_img
  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

– la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Brebu, comuna Brebu, strada Gării nr. 21, județul Caras-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Brebu.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

25.11.2021, ora 14:00.

Informaţii privind ofertele: 

Data limită de depunere a ofertelor: 

07.12.2021 ora 10:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Comunei Brebu, comuna Brebu Compartimentul Secretariat, strada Gării nr. 21, județul Caras-Severin.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

07.12.2021 ora 11.00, Primăria Comunei Brebu, Comuna Brebu, strada Gării nr. 21, județul Caraș-Severin.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caras-Severin, Resita, Strada Horea, nr. 2-4, județul Caras-Severin, tel   +40255213304,

Fax: +40255211554, Adresa de e-mail:  ecris.115@just.ro

 

PRIMAR, ION ȚICHERIU

 

Ai imagini sau informatii care ar putea deveni o stire?
Trimite-ne un mesaj la numarul 0722441304 sau pe WhatsApp la 0751193203.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei