18.7 C
Reșița
sâmbătă, 01 octombrie 22

DISPOZIȚIE de convocare a Consiliului Județean Caraș-Severin

Dispozitie
de convocare a Consiliului Judetean Caras-Severin
in sedinta ordinara pentru data 31 august 2021

Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin;

In temeiul prevederilor art. 178 alin(1), 179 alin(2 lit.a) si ale art. 196 alin. (1 lit.b) din codul administrativ modificat si completat,

spot_img

Dispun

 

Art.1.(1)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 31.08.2021, ora 11.00, în sala de şedinţe situată la etajul 1 al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală și pesite-ul Consiliului Judeţean Caraș-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:

– Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;
– Preşedintelui și vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Caraș-Severin;
– Consilierilor judeţeni ;
– Secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,                                                              SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Romeo Dan Dunca                                                                           Virgil POPA
DIRECTOR GENERAL

Nr. 428
Data:24.08.2021

Nota:

  1. Prezenta dispozitie s-a publicat pe site-ul Consiliului Judetean Caras-Severin (cjcs.ro) la sectiunea Anunturi, in data de 24.08.2021
  2. Materialele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni in format electronic, prin intermediul postei electronice
  3. Alesii judeteni pot formula si depune amendamente la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, in scris. Amendamentele pot fi formulate si depuse inclusive in ziua desfasurarii sedintei de plen

Anexa la Dispozitia nr.428/24.08.2021

 

Materialele cuprinse pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Caras-Severin

din data de 31.08.2021, ora 11:00

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 141/31.05.2021 privind aprobarea solicitării adresate Ministerului Sănătăţii pentru achiziţionarea de aparatură medicală pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, pentru anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 49.197,00 mii lei din excedentul bugetului local al Judetului Caras-Severin rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020, în valoare de 50.606,02 mii lei, în anul 2021.
3. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 655,00 mii lei din excedentul bugetar, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa-sectiunea de dezvoltare pe anul 2021.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2021.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 115/22.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2021, modificată.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 117/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Reșița, instituție de sub autoritatea Consiliului Județean Caraș-Severin și finanțată de către acesta pe sursa F, pe anul 2021, modificată.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 118/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2021, modificată.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de şcolarizare şi a tarifelor şcolare, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii“ Ion Românu” Reşiţa, pe anul şcolar 2021 – 2022.
9. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit asupra imobilului Sediu Administrativ S.C.”Drumuri Județene” S.A. din Reșița, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.
10. Proiect de hotătărâre privind înființarea Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Caraș-Severin.
11. Proiect de hotătărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 205/27.11.2020 privind reorganizarea aparatului propriu al Direcţiei de Drumuri Judeţene Caraș-Severin, aprobarea organigramei, a statelor de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările ulterioare.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 145/27.07.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Paul Iorgovici” Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului de Vest Resita, cu modificările ulterioare.
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 150/27.07.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, cu modificările ulterioare.
15. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Județului Caraș-Severin, în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Reșița a bunurilor imobile-teren, identificate în CF nr. 32676 Văliug, cu nr. cad. 32676, respectiv CF nr. 32675 Văliug, cu nr. cad. 32675, situate administrativ în comuna Văliug, judeţul Caraş-Severin, în vederea realizării obiectivului ”Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”.
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Azilul de bătrâni, azi Centrul de zi ”Maria”, situat în municipiul Reșița, str. Cireșului nr. 75, Cartierul Lend, județul Caraș-Severin.
17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din monumentul istoric ”Palatul Korongy”, azi spații, firme, locuințe, amenajare hotelieră situat în municipiul Caransebeș, str. Traian Doda, nr.1, pentru scoaterea la vânzare pe E1: ap.11, 15 și 16 și pe E2+M: ap. 20-29, județul Caraș-Severin.
18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Baia ”Diana”, anterior Baia termală ”Elisabeta”, inițial ”Baia pentru dureri de oase” situat în orașul Băile Herculane, str. Izvorului nr. 1, județul Caraș-Severin.
19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Casa Neff fiul, cu tipografie, azi locuințe și spații comerciale situat în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu nr. 16, ap. 8, județul Caraș-Severin.
20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Casa Neff fiul, cu tipografie, azi locuințe și spații comerciale situat în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu nr. 16, ap. 3, județul Caraș-Severin.
21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric parte din ”Ansamblul 16 case oficiali UDR, azi locuințe”, situat în Anina, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. 1, județul Caraș-Severin.
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 52/25.02.2016 privind aprobarea capacităţii unităţilor de specialitate din cadrul și din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 125/07.06.2012 privind infiinţarea echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, la nivelul judeţului Caraş-Severin, pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 243/31.10.2016 privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Județului Caraș-Severin, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Județului Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
25. Informare privind nivelul de asigurare a securității și siguranței civice a comunității pe semestrul I/2021.
26. Raport semestrial privind monitorizarea de către Comisia pentru Protecția Copilului Caraș-Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel județean (semestrul I-2021).
27. Raport privind activitatea desfășurată de Școala Populară de Arte și Meserii ”Ion Românu”, în anul școlar 2020-2021.
28. Intrebări.Interpelări.

Ai imagini sau informatii care ar putea deveni o stire?
Trimite-ne un mesaj la numarul 0722441304 sau pe WhatsApp la 0751193203.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei