fbpx
19.3 C
Reșița
marți, 26 septembrie 23

DISPOZIŢIE de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 31 octombrie 2022

DISPOZIŢIE
de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
în şedinţă ordinară pentru data de 31 octombrie 2022

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
în temeiul prevederilor art. 178 alin.(l), 179 alin.(2) lit.a) şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ, modificat şi completat,
DISPUN:
Art.l.(l)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 31.10.2022, ora 11.00, în sala de şedinţe situată la etajul I al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.
Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presă şi pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice şi de Administraţie Publică Locală:
– Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;
– Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
– Consilierilor judeţeni ;
– Secretarului general al judeţului.

CONTRASEMNEAZĂ:
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Romeo-Dan DUNCA Darian CIOBANU

Nr. 448
Data:24.10.2022
NOTĂ:
1. Prezenta dispoziţie s-a publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin (wwwcjcs.ro) la secţiunea Anunţuri, în data de 24.10.2022;
2. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni şi în format electronic, prin intermediul poştei electronice.
3. Aleşii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris.Amendamentele pot fi formulate şi depuse inclusiv în ziua desfăşurării şedinţei de plen.
Anexa la Dispoziţia nr.448/24.10.2022
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/12.04.2018 privind aprobarea proiectului faza DALI şi faza PTE, în vederea finanţării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operaţiunea B pentru obiectivul: „EXTINDEREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII UPU DIN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ REŞIŢA” cu modificările si completările ulterioare
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul al-III-lea 2022.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2022.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
32/09.02.2022 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş- Severin şi finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2022, modificată.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr. 34
/09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean şi finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2022, modificată şi completată.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 35/09.02.2022 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Caraş-Severin şi finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2022, modificată şi completată.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin
nr.29/09.02.2022 privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene finanţate din sume defalcate din TVA”, pentru anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole din judeţul Caraş- Severin pentru anul 2023.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Judeţului Caraş-Severin.
10 . Proiect de hotărâre privind avizarea realizării investiţiei Reabilitare şi modernizare a Aeroportului Banat-Caransebeş” în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Prioritatea de investiţii 7c – Obiectivul Specific (OS) 2.3. – Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei, precum şi a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale cu personalitate juridică din subordinea Direcţiei.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 10/30.01.2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului ”Pavilionul de hidroterapie, cu bazin termal deschis” situat în oraşul Băile Herculane, str. Cerna nr. 2, judeţul Caraş-Severin.
15. întrebări.Interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei